Νέα | Συστήματα πυρόσβεσης στο Ancho Mexican Grill (02/11/2013)

CLICK_TO_ENLARGE

Εγκαταστήσαμε 2 συστήματα τοπικής εφαρμογής στο νέο εστιατόριο Ancho Mexican Grill στο Χαλάνδρι. 

Το ένα σύστημα τοπικής εφαρμογής είναι τύπου F, με κατασβεστικό υλικό Bonpet και το άλλο σύστημα με κατασβεστικό υλικό ξηράς κόνεως.

 


Share |