Πυρανίχνευση

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης είναι μια ομάδα συσκευών που έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν μια εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά ή άλλα μέσα.

Η Flamecontrol, διαθέτει συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας συμβατικού τύπου αλλά και διευθυνσιοδοτούμενα (addressable) τόσο ελληνικής κατασκευής όσο και εισαγόμενα από διεθνείς οίκους του εξωτερικού.

Παρέχουμε αυτόνομες συσκευές πυρανίχνευσης οικιακού και επαγγελματικού τύπου, μερικές από τις οποίες θα παρακολουθήσετε στα παρακάτω video.

 


Share |