Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των κάτωθι συστημάτων:

 

 • Kentec
 • Notifier
 • Gent
 • Olympia Electronics
 • Cooper Univel - Eaton
 • Ziton
 • Inim
 • C-Tec
 • Teletek
 • Unipos
 • Zeta αλλά και οποιαδήποτε άλλου κατασκευαστή


Με το πέρας της συντήρησης παραδίδεται δελτίο ελέγχου και συντήρησης όπου υπάρχει πλήρης καταγραφή των βλαβών, ελλείψεων, βελτιώσεων ή προτάσεων που αφορούν το σύστημα πυρανίχνευσης, συμβατικού ή addressable

 

 


Share |